CSliderCtrl::GetNumTics

UINT GetNumTics ( ) stała;

Wartość zwracany

Liczba znaków podziałki w suwak.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania liczba znaczników w formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetTicArray, CSliderCtrl::GetTic, CSliderCtrl::GetTicPos, CSliderCtrl::SetTicFreq, CSliderCtrl::ClearTics

Index