CSliderCtrl::GetLineSize

int GetLineSize ( ) stała;

Wartość zwracany

Rozmiar wiersza dla suwak.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania rozmiar linii formant suwaka. Rozmiar linii ma wpływ, jaki suwak przenosi powiadomień TB_LINEUP i TB_LINEDOWN . Domyślnym ustawieniem rozmiar linii wynosi 1.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::SetLineSize, CSliderCtrl::GetPageSize

Index