CSliderCtrl::GetChannelRect

nieważne GetChannelRect ( LPRECT lprc ) stała;

Parametry

lprc

Wskaźnik do obiektu CRect , który zawiera rozmiar i położenie prostokąta obwiedni kanału, gdy funkcja zwraca.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobrania, rozmiary i położenie prostokąta obwiedni dla kanału formant suwaka. Kanał jest obszarem na który przesuwa suwak i który zawiera podświetlenie, gdy zakres jest zaznaczone.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetThumbRect

Index