CSliderCtrl::GetBuddy

CWnd * GetBuddy (BOOL fLocation = TRUE) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CWnd , który jest oknem kolega w lokalizacji określonej przez fLocation, lub NULL , jeśli żadne okno nie buddy istnieje w tej lokalizacji.

Parametry

fLocation

Wartość wskazująca, których uchwyt okna kolega zostaną pobrane, przez względne położenie. Ta wartość może być jednym z następujących:

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TBM_GETBUDDY, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Opis style formant suwaka, zobacz Stylów formantu pasek śledzenia w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::SetBuddy

Index