CSliderCtrl::ClearTics

nieważne ClearTics ( BOOL bRedraw = FAŁSZYWYCH );

Parametry

bRedraw

Ponowne wystawianie flagi. Jeśli ten parametr ma wartość TRUE, suwak jest odświeżana po podziałki są usuwane; w przeciwnym razie suwak nie jest odświeżana.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby usunąć bieżącą znaczników formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CSliderCtrl::GetTicArray, CSliderCtrl::GetTic, CSliderCtrl::Get&NumTics

Index