CSliderCtrl::ClearSel

nieważne ClearSel ( BOOL bRedraw = FAŁSZYWYCH );

Parametry

bRedraw

Ponowne wystawianie flagi. Jeśli ten parametr ma wartość TRUE, suwak jest odświeżana po zaznaczeniu jest wyczyszczone; w przeciwnym razie suwak nie jest odświeżana.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby je wyczyścić bieżące zaznaczenie w formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetSelection, CSliderCtrl::SetSelection

Index