CSize::operator-=

nieważne podmiot gospodarczy -=( SIZE size );

Uwagi

Odejmuje rozmiarze od tego CSize.

Omówie&nie CSize |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSize::operator-

Index