CSize::operator-

CSize podmiot gospodarczy -( SIZE size ) Stała;

CPoint operatora-(Pkt pkt ) stała;

CRect operatora-(stała RECT * lpRect ) stała;

CSize podmiot gospodarczy -( ) Stała;

Uwagi

Pierwsze trzy tych operatorów odjąć wartość CSize , ta wartość parametru. Czwarty operatora, jednoargumentowe minus, zmienia znak wartości CSize . Zobacz poniższe opisy poszczególnych podmiotów gospodarczych:

Omówie&nie CSize |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPoint::operator-, CRect::operator-

Index