CSize::operator ==

BOOL podmiot gospodarczy ==( SIZE size ) Stała;

Uwagi

Sprawdza do równości dwóch rozmiarach. Zwraca wartość różną od zera, jeśli rozmiary są równe, otherwize 0.

Omówie&nie CSize |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSize::operator! =

Index