CSize::operator +=

nieważne podmiot gospodarczy +=( SIZE size );

Uwagi

Dodaje o rozmiarze do tego Csize.

Omówie&nie CSize |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSize::operator +

Index