CSize::operator +

CSizeoperatora +()rozmiarStała; rozmiar)

CPoint operatora +(pkt pkt ) stała;

CRect operatora +(stała RECT * lpRect ) stała;

Uwagi

Te podmioty gospodarcze dodać tę wartość CSize , do wartości parametru. Zobacz poniższe opisy poszczególnych podmiotów gospodarczych:

Omówie&nie CSize |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPoint::operator +, CRect::operator +

Index