CSize::operator! =

BOOL podmiot gospodarczy !=( SIZE size ) Stała;

Uwagi

Sprawdza, czy nierówności między dwóch rozmiarach. Zwraca wartość różną od zera, jeśli nie są równe, w przeciwnym razie 0.

Omówie&nie CSize |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSize::operator ==

Index