CSingleLock::Lock

BOOL Lock (DWORD dwTimeOut = INFINITE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

dwTimeOut

Określa czas oczekiwania na obiekcie synchronizacji mają być dostępne (sygnalizowane). Jeśli NIESKOŃCZONE, Zablokuj będzie czekać aż do obiektu jest sygnalizowane przed zwróceniem.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu uzyskania dostępu do zasobów kontrolowanych przez obiekt synchronizacji, dostarczonych do konstruktora CSingleLock . Jeśli obiekt synchronizacji jest sygnalizowane, Zablokuj zwróci pomyślnie i Wątek teraz jest właścicielem obiektu. Jeśli obiekt synchronizacji jest nonsignaled (niedostępne), Zablokuj będzie czekać na obiekt synchronizacji, aby stać się sygnalizowane na liczbę milisekund określoną w parametrze dwTimeOut . Jeśli obiekt synchronizacji nie stają się sygnalizowane w określonym czasie, Zablokuj zwraca błąd.

Omówienie CSingleLock |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index