CSingleLock::IsLocked

BOOL IsLocked);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt jest zablokowany; inny sposób 0.

Uwagi

Określa, czy obiekt skojarzone z obiektem CSingleLock jest nonsignaled (niedostępny).

Omówienie CSingleLock |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index