CSharedFile::SetHandle

void SetHandle (HGLOBAL hGlobalMemory, BOOL bAllowGrow = TRUE);

Parametry

hGlobalMemory

Dojście do globalnej pamięci załączany do CSharedFile.

bAllowGrow

Określa, czy blok pamięci może rosnąć.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby dołączyć bloku globalnej pamięci do obiektu CSharedFile . Jeśli bAllowGrow jest niezerowa, rozmiar bloku pamięci zwiększa się w razie potrzeby, na przykład, jeśli próby zapisu więcej bajtów w pliku niż zostały przydzielone dla bloku pamięci.

Omówie&nie CSharedFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSharedFile::CSharedFile, CSharedFile::Detach

Index