CSharedFile::Detach

HGLOBAL odłączyć);

Wartość zwracany

Uchwyt blok pamięci, który zawiera zawartość pliku pamięci.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Zamknij plik pamięci i odłączyć blok pamięci. Można ją ponownie przez wywołanie SetHandle, przy użyciu dojścia zwróconego przez Odłącz.

Omówie&nie CSharedFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSharedFile::CSharedFile, CSharedFile::SetHandle

Index