CSharedFile::CSharedFile

CSharedFile (UINT nAllocFlags = GMEM_DDESHARE | GMEM_MOVEABLE, UINT nGrowBytes = 4096);

Parametry

nAllocFlags

Flagi wskazujące, jak pamięć ma być przydzielona. Zobacz GlobalAlloc listę wartości ważne flagi.

nGrowBytes

Przyrost alokacji pamięci w bajtach.

Uwagi

Obiekt CSharedFile i przydziela pamięć.

Omówie&nie CSharedFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSharedFile::Detach, CSharedFile::SetHandle

Index