CSemaphore::CSemaphore

CSemaphore (LONG lInitialCount = 1, DŁUGO lMaxCount = 1, LPCTSTR pstrName = NULL, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpsaAttributes = NULL);

Parametry

lInitialCount

Licznik zużycia początkowa semaforów. Musi być większa niż lub równa 0 i mniejsza niż lub równa lMaxCount.

lMaxCount

Licznik Maksymalne użycie semaforów. Musi być większa niż 0.

pstrName

Nazwa semafora. Muszą być dostarczone, jeżeli semafora będzie uzyskiwać przez granice procesu. Jeśli wartość NULL, obiekt będzie w nienazwane. Jeśli nazwa odpowiada istniejących semafora, konstruktora tworzy nowy obiekt CSemaphore , który odwołuje się do semafora o tej nazwie. Jeśli nazwa pasuje do istniejącego obiektu synchronizacji, który nie jest semafora, budowa zakończy się niepowodzeniem.

lpsaAttributes

Atrybuty zabezpieczeń dla obiektu semafora. Aby uzyskać pełny opis tej struktury, zobacz SECURITY_ATTRIBUTES w Win32 Programmer's Reference.

Uwagi

Konstrukcje nazwane lub nienazwane obiektu CSemaphore . Dostęp lub zwolnienia obiektu CSemaphore , utworzenia CMultiLock lub CSingleLock i wywołać jej Lock i Odblokuj Państwa funkcje.

Omówie&nie CSemaphore |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMutex, CEvent, CMultiLock, CSingleLock

Index