Członkowie klasy CScrollView

Operacje

FillOutsideRect Wypełnia obszar widoku poza obszarem przewijania.
GetDeviceScrollPosition Pobiera bieżącą pozycję przewijania w jednostkach urządzenia.
GetDeviceScrollSizes Pobiera bieżący tryb mapowania, całkowity rozmiar i rozmiary wiersza i strony przewijalne widoku. Rozmiary są jednostkami urządzenia.
GetScrollPosition Pobiera bieżący przewijanie w jednostek logicznych.
GetTotalSize Pobiera całkowity rozmiar widoku przewijania w jednostkach logicznych.
ResizeParentToFit Powoduje, że rozmiar widoku, aby podyktować rozmiar ramki.
ScrollToPosition Przesuwa widok do danego punktu, określony w jednostkach logicznych.
SetScaleToFitSize Przełącza widok przewijania w trybie skali do dopasowania.
SetScrollSizes Ustawia tryb mapowania widoku przewijania, całkowity rozmiar i kwoty przewijania poziomego i pionowego.

Budowa

CScrollView Obiekt CScrollView.

Omówie&nie CScrollView |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index