CScrollView::ScrollToPosition

nieważne ScrollToPosition ( pkt pt );

Parametry

pt

Wskaż przewiń do jednostek logicznych. Członkowskie x musi mieć wartość dodatnią (większa lub równa 0, aż do całkowitego rozmiaru widoku). Jest to samo odnosi się do członka y , gdy tryb mapowanie jest MM_TEXT. Członek y jest ujemny w trybach mapowania innych niż MM_TEXT.

Uwagi

Wywołanie ScrollToPosition aby przewinąć do określonego punktu w widoku. Widok będzie przewijane, tak że ten punkt znajduje się w lewym górnym rogu okna. Ta funkcja Państwa nie może być wywoływana, gdy widok jest skalowany w celu dopasowania.

Omówie&nie CScrollView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CScrollView::GetDeviceScrollPosition, CScrollView::SetScaleToFitSize, CScrollView::SetScrollSizes

Index