CScrollView::ResizeParentToFit

void ResizeParentToFit (BOOL bShrinkOnly = TRUE);

Parametry

bShrinkOnly

Tego rodzaju zmiana rozmiaru do wykonania. Wartość domyślną, wartość TRUE, zmniejsza okno ramek, stosownie do potrzeb. Paski przewijania nadal będzie wyświetlany dla widoków dużych lub małych ramka okna. Wartość false powoduje, że widok zawsze dokładnie rozmiaru okna ramki. Można to nieco niebezpieczne, ponieważ okno ramek można uzyskać zbyt duży, aby zmieścić się wewnątrz wiele okien ramce dokument interfejsu (MDI) lub ekranu.

Uwagi

Wywołanie funkcji ResizeParentToFit do rozmiarów z widoku dyktować rozmiar jego okno ramek. Jest to zalecane tylko dla widoki okien ramek podrzędnych MDI. Użyj ResizeParentToFit w funkcji obsługi OnInitialUpdate pochodną klasy CScrollView . Aby zapoznać się z przykładem tej funkcji członek, zobacz CScrollView::SetScrollSizes.

ResizeParentToFit opiera się na założeniu, że rozmiar okna widoku została ustawiona. Jeśli rozmiar okna widoku nie została ustawiona podczas nazywa się ResizeParentToFit , otrzymasz potwierdzenia. Aby zapewnić to nie stanie, sprawdź poniższe wywołanie przed wywołaniem metody ResizeParentToFit:

(&GetParentFrame)-BT;RecalcLayout()

Omówie&nie CScrollView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CView::OnInitialUpdate, CScrollView::SetScrollSizes

Index