CScrollView::GetTotalSize

CSize GetTotalSize () stała;

Wartość zwracany

Całkowity rozmiar widoku przewijania jednostek logicznych. Rozmiar poziomy jest członek cx CSize wartość zwracany. Rozmiar pionowy jest członka cy.

Uwagi

Wywołanie GetTotalSize do pobrania bieżące rozmiary poziomych i pionowych w widoku przewijania.

Omówie&nie CScrollView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CScrollView::GetDeviceScrollSizes, CScrollView::SetScrollSizes

Index