CScrollView::GetScrollPosition

CPoint GetScrollPosition ( ) Stała;

Wartość zwracany

Poziome i pionowe położenie (w jednostkach logicznych) pola przewijania jako obiekt CPoint.

Uwagi

Wywołania GetScrollPosition , gdy potrzebujesz bieżącego poziome i pionowe położenie pola przewijania pasków przewijania. Tę parę współrzędnych odnosi się do lokalizacji w dokumencie, do którego zostały przewijane lewym górnym rogu widoku.

GetScrollPosition zwraca wartości jednostek logicznych. Jeśli chcesz, aby urządzenia jednostek, użyj zamiast GetDeviceScrollPosition.

Omówie&nie CScrollView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CScrollView::GetDeviceScrollPosition

Index