CScrollView::GetDeviceScrollSizes

nieważne GetDeviceScrollSizes ( intamp; nMapMode, Rozmiar & sizeTotal, Rozmiar & sizePage, Rozmiar & sizeLine ) const;

Parametry

nMapMode

Zwraca bieżący tryb mapowania dla tego widoku. Aby uzyskać listę możliwych wartości zobacz SetScrollSizes.

sizeTotal

Zwraca bieżącą całkowity rozmiar widoku przewijania w jednostkach urządzenia.

sizePage

Zwraca wartość bieżącej kwoty poziome i pionowe przewijanie w każdym kierunku w odpowiedzi na myszy kliknij wału paska przewijania. Członkowskie cx zawiera kwotę poziome. Członkowskie cy zawiera wysokość pionowa.

sizeLine

Zwraca wartość bieżącej kwoty poziome i pionowe przewijanie w każdym kierunku w odpowiedzi na myszy kliknij strzałkę przewijania. Członkowskie cx zawiera kwotę poziome. Członkowskie cy zawiera wysokość pionowa.

Uwagi

GetDeviceScrollSizes Pobiera bieżący tryb mapowania, całkowity rozmiar i rozmiary wiersza i strony przewijalne widoku. Rozmiary są jednostkami urządzenia. Ta funkcja Członkowskie rzadko jest nazywany.

Omówie&nie CScrollView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CScrollView::SetScrollSizes, CScrollView::GetTotalSize

Index