CScrollView::GetDeviceScrollPosition

CPoint GetDeviceScrollPosition ( ) Stała;

Wartość zwracany

Poziome i pionowe położenie (w jednostkach urządzenia) pola przewijania jako obiekt CPoint.

Uwagi

Wywołania GetDeviceScrollPosition , gdy potrzebujesz bieżącego poziome i pionowe położenie pola przewijania pasków przewijania. Tę parę współrzędnych odnosi się do lokalizacji w dokumencie, do którego zostały przewijane lewym górnym rogu widoku. Jest to przydatne dla kompensowanie pozycji urządzenia myszy do przewijania widoku urządzenia pozycji.

GetDeviceScrollPosition zwraca wartości w jednostkach urządzenia. Jeśli chcesz, aby jednostki logiczne, użyj zamiast GetScrollPosition.

Omówie&nie CScrollView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CScrollView::GetScrollPosition

Index