CScrollView::FillOutsideRect

nieważne FillOutsideRect ( CDC * pDC, CBrush * Ustawienie pBrush );

Parametry

pDC

Kontekstu urządzenia, w którym ma odbywać się wypełniania.

ustawienie pBrush

Pędzel z którym obszar jest wypełniany.

Uwagi

Wywołanie FillOutsideRect aby wypełnić obszar widoku, który pojawia się poza obszar przewijania. Użyj FillOutsideRect w widoku przewijania OnEraseBkgnd obsługi funkcji, aby uniemożliwić odowieżenie nadmiernego tła.

Przykład

BOOL CScaleView::OnEraseBkgnd (CDC * pDC)
{
 nbsp;  Br CBrush (GetSysColor (COLOR_WINDOW)); 
    FillOutsideRect (podstawowy kontroler domeny & br);
    Zwraca wartość PRAWDA;                   / / Wymazywania
}

Omówie&nie CScrollView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::OnEraseBkgnd

Index