CScrollView::CScrollView

CScrollView ( );

Uwagi

Tworzy obiekt CScrollView . Należy wywołać SetScrollSizes lub SetScaleToFitSize przed widoku przewijania jest używany.

Omówie&nie CScrollView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CScrollView::SetScrollSizes, CScrollView::SetScaleToFitSize

Index