Członkowie klasy CScrollBar

Budowa

CScrollBar Obiekt CScrollBar.

Inicjowanie

Tworzenie Tworzy pasek przewijania systemu Windows i dołącza go do obiektu CScrollBar.

Operacje

GetScrollPos Pobiera bieżąca pozycja pola przewijania.
SetScrollPos Ustawia bieżąca pozycja pola przewijania.
GetScrollRange Pobiera bieżący pozycji minimalne i maksymalne pasek przewijania na pasku przewijania danego.
SetScrollRange Ustawia położenie minimalne i maksymalne wartości dla paska przewijania danego.
ShowScrollBar Pokazuje lub ukrywa pasek przewijania.
EnableScrollBar Włącza lub wyłącza jedną lub obie strzałki pasek przewijania.
SetScrollInfo Ustawia informacje o pasek przewijania.
GetScrollInfo Pobiera informacje o pasek przewijania.
GetScrollLimit Pobiera limitu pasek przewijania

Omówie&nie CScrollBar |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index