CScrollBar::ShowScrollBar

nieważne ShowScrollBar ( BOOL bShow = TRUE );

Parametry

bShow

Określa, czy pasek przewijania jest pokazane, czy ukryte. Jeśli ten parametr ma wartość TRUE, widoczny jest pasek przewijania; w przeciwnym przypadku jest ono ukryte.

Uwagi

Pokazuje lub ukrywa pasek przewijania.

Aplikacja nie powinny wywoływać tej funkcji, aby ukryć pasek przewijania podczas przetwarzania wiadomości powiadomień paska przewijania.

Omówie&nie CScrollBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CScrollBar::GetScrollPos, CScrollBar::GetScrollRange, CWnd::ScrollWindow, CScrollBar::SetScrollPos, CScrollBar::SetScrollRange

Index