CScrollBar::SetScrollRange

nieważne SetScrollRange ( int nMinPos, int nMaxPos, BOOL bRedraw = TRUE );

Parametry

nMinPos

Określa minimalny przewijanie stanowisko.

nMaxPos

Określa maksymalną przewijanie stanowisko.

bRedraw

Określa, czy jest odświeżana paska przewijania, aby odzwierciedlać zmiany. Jeśli bRedraw jest TRUE, pasek przewijania jest odowieżana; Jeśli Fałsz, nie jest rysowane. To jest odświeżana, domyślnie.

Uwagi

Ustawia położenie minimalne i maksymalne wartości dla paska przewijania danego. Ustaw nMinPos i nMaxPos na 0, aby ukryć paski przewijania standardowy.

Nie wymagają tej funkcji, aby ukryć pasek przewijania podczas przetwarzania wiadomości powiadomień paska przewijania.

Jeśli wywołanie SetScrollRange natychmiast następuje po wywołaniu funkcji Państwa SetScrollPos , ustaw bRedraw w SetScrollPos na 0, aby uniemożliwić są rysowane dwukrotnie pasek przewijania.

Różnica między wartościami określonymi przez nMinPos i nMaxPos nie może być większa niż 32 767. Domyślny zakres kontroli pasek przewijania jest pusta ( nMinPos i nMaxPos są 0).

Omówie&nie CScrollBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CScrollBar::GetScrollPos, CScrollBar::SetScrollPos, CScrollBar::GetScrollRange, :: SetScrollRange

Index