CScrollBar::SetScrollPos

int SetScrollPos ( int nienastawionych, BOOL bRedraw = TRUE );

Wartość zwracany

Określa położenie poprzednie pole przewijania, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nienastawionych

Określa położenie nowego pola przewijania. Musi być w zakresie przewijania.

bRedraw

Określa, czy pasek przewijania powinny być odświeżana, aby odzwierciedlić nowe położenie. Jeśli bRedraw jest TRUE, pasek przewijania jest odświeżana. Jeśli ma wartość FAŁSZ, nie jest ona odświeżana. Pasek przewijania jest odświeżana, domyślnie.

Uwagi

Ustawia dla określonej przez nienastawionych bieżąca pozycja pola przewijania i, jeśli określony, odrysowania pasek przewijania, aby odzwierciedlić nowe położenie.

Ustaw bRedraw na wartość FAŁSZ , gdy pasek przewijania będą rysowane przez kolejne wywołanie innej funkcji aby ominąć pasek przewijania rysowane dwukrotnie w ciągu krótkiego interwału.

Omówie&nie CScrollBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CScrollBar::GetScrollPos, CScrollBar::GetScrollRange, CScrollBar::SetScrollRange, :: SetScrollPos

Index