CScrollBar::SetScrollInfo

BOOL SetScrollInfo (LPSCROLLINFO lpScrollInfo, BOOL bRedraw = TRUE);

Wartość zwracany

W przypadku powodzenia, zwrot jest TRUE. W przeciwnym wypadku jest Fałsz.

Parametry

lpScrollInfo

Wskaźnik struktury SCROLLINFO.

bRedraw

Określa, czy należy odświeżana paska przewijania, aby odzwierciedlić nowe informacje. Jeśli bRedraw jest TRUE, pasek przewijania jest odświeżana. Jeśli ma wartość FAŁSZ, nie jest ona odświeżana. Pasek przewijania jest odświeżana, domyślnie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić informacje o strukturze SCROLLINFO o pasek przewijania. Należy podać wartości wymaganych przez parametry strukturę SCROLLINFO , w tym wartości flag.

Struktura SCROLLI&NFO zawiera informacje o przewijania pasek, włączając w to minimum i maksimum przewijanie położenie, rozmiar strony i pozycji przewijania .nbsp pole (the thumb); Zobacz SCROLLINFO struktury tematów w Win32 SDK Programmer's Reference , aby uzyskać więcej informacji o zmienianiu ustawień domyślnych struktury.

Omówie&nie CScrollBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CScrollBar::GetScrollInfo, CWnd::SetScrollInfo, CWnd::SetScrollPos, CWnd::OnVScroll, CWnd::OnHScroll, CWnd::GetScrollInfo, SCROLLINFO

Index