CScrollBar::GetScrollRange

nieważne GetScrollRange ( LPINT lpMinPos, LPINT lpMaxPos ) Stała;

Parametry

lpMinPos

Wskazuje zmienna liczba całkowita, która ma otrzymywać minimalne stanowisko.

lpMaxPos

Wskazuje zmienna liczba całkowita, która ma otrzymywać położenie maksymalne.

Uwagi

Kopie bieżącego pozycji minimalne i maksymalne pasek przewijania na pasku przewijania danego do lokalizacji określonej przez lpMinPos i lpMaxPos.

Domyślny zakres kontroli pasek przewijania jest pusta (obie wartości to 0).

Omówie&nie CScrollBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: GetScrollRange, CScrollBar::SetScrollRange, CScrollBar::GetScrollPos, CScrollBar::SetScrollPos

Index