CScrollBar::GetScrollPos

int GetScrollPos ( ) Stała;

Wartość zwracany

Określa bieżąca pozycja pola przewijania w przypadku powodzenia; inny sposób 0.

Uwagi

Pobiera bieżąca pozycja pola przewijania. Bieżąca pozycja jest względna wartość, która zależy od bieżącego zakresu przewijania. Na przykład jeśli zakres przewijania jest 100-200 i pole przewijania znajduje się w środku bar, bieżąca pozycja jest 150.

Omówie&nie CScrollBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CScrollBar::SetScrollPos, CScrollBar::GetScrollRange, CScrollBar::SetScrollRange, :: GetScrollPos

Index