CScrollBar::GetScrollLimit

int GetScrollLimit);

Wartość zwracany

Określa maksymalną położenie paska przewijania w przypadku powodzenia; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek pobieranie maksymalnego przewijania położenie paska przewijania.

Omówie&nie CScrollBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::GetScrollLimit

Index