CScrollBar::EnableScrollBar

BOOL EnableScrollBar ( UINT nArrowFlags = ESB_ENABLE_BOTH );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli strzałki są włączone lub wyłączone określone; inny sposób 0, co wskazuje, że strzałki są już w państwie wezwanym, że wystąpił błąd.

Parametry

nArrowFlags

Określa, czy strzałki przewijania są włączone lub wyłączone, i które strzałki są włączone lub wyłączone. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Włącza lub wyłącza jedną lub obie strzałki pasek przewijania.

Omówie&nie CScrollBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWnd::EnableScrollBar, :: EnableScrollBar

Index