CScrollBar::CScrollBar

CScrollBar ( );

Uwagi

Tworzy obiekt CScrollBar . Po konstruowania obiektu, wywołać funkcję Państwa Utwórz , aby utworzyć i inicjowana pasek przewijania systemu Windows.

Omówie&nie CScrollBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CScrollBar::Create

Index