CScrollBar::Create

BOOL Tworzenie ( DWORD dwStyle, St&ała RECTamp; Rect, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

dwStyle

Określa przewija&nia styl paska. Zastosuj dowolną kombinację Style paska przewijania do bar.nbsp przewijania;

rect

Określa rozmiar paska przewijania i stanowisko. Może być struktury RECT lub obiekt CRect.

pParentWnd

Określa pasek przewijania okna nadrzędnego, zazwyczaj obiektu CDialog . Nie może być ZEROWY.

nID

Pasek przewijania kontroli ID.

Uwagi

Podczas konstruowania obiektu CScrollBar w dwóch etapach. Pierwsze wywołanie konstruktora, która tworzy obiekt CScrollBar ; następnie wywołać Tworzenie, które tworzy i inicjuje skojarzone pasek przewijania systemu Windows oraz dołącza go do obiektu CScrollBar.

Stosuje się &następujące style okien na pasku przewijania: nbsp;

Omówie&nie CScrollBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CScrollBar::CScrollBar

Index