CRichEditView::WrapChanged

wirtualny nieważne WrapChanged);

Uwagi

Wywołania tej funkcji, gdy charakterystykę druku uległy zmianie (setMargins() lub SetPaperSize).

Zastąpić tę funkcję, aby zmodyfikować sposób, w jaki widok edycji wzbogaconej reaguje na zmiany w m_nWordWrap lub charakterystykę druku (OnPrinterChanged).

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::m_nWordWrap, CRichEditView::OnPrinterChanged, CRichEditView::SetMargins, CRichEditView::SetPaperSize

Index