CRichEditView::SetParaFormat

BOOL SetParaFormat (P&ARAFORMATamp;pf );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inaczej, 0.

Parametry

pf

Struktura PARAFORMAT zawierających nowe atrybuty formatowania akapitu domyślne.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić atrybuty dla bieżącego zaznaczenia w tym obiekcie CRichEditView formatowania akapitu. Tylko atrybuty określone przez członka dwMask pf są zmieniane przez tę funkcję.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETPARAFORMAT wiadomości i PARAFORMAT struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::GetParaFormatSelection, CRichEditView::SetCharFormat

Index