CRichEditView::SetPaperSize

void SetPaperSize (CSize sizePaper );

Parametry

sizePaper

Nowe wartości rozmiar papieru do drukowania, mierzone w MM_TWIPS.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić rozmiar papieru do drukowania tego widoku edycji wzbogaconej. Jeśli m_nWordWrap jest WrapToTargetDevice, należy wywołać WrapChanged po użyciu tej funkcji dostosowanie charakterystykę druku.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::GetPaperSize, CRichEditView::GetMargins, CRichEditView::GetPrintWidth, CRichEditView::GetPrintRect, CRichEditView::GetPageRect, CRichEditView::PrintPage, CRichEditView::WrapChanged

Index