CRichEditView::SetMargins

void setM&argins() (const CRectamp;rectMargin );

Parametry

rectMargin

Nowe wartości margines drukowania, mierzone w MM_TWIPS.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić marginesy wydruku dla tego widoku edycji wzbogaconej. Jeśli m_nWordWrap jest WrapToTargetDevice, należy wywołać WrapChanged po użyciu tej funkcji dostosowanie charakterystykę druku.

Należy zauważyć, że marże stosowane przez PrintPage są względne na stronę fizyczną, nie logicznej strony. W związku z tym marginesy zerowe często przycina tekstu, ponieważ wiele drukarek ma obszary nie do drukowania na stronie. Aby uniknąć przycinania tekstu, należy zadzwonić ustawić marginesy drukarki uzasadnione przed drukowaniem za pomocą setMargins().

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::GetMargins, CRichEditView::GetPrintWidth, CRichEditView::GetPrintRect, CRichEditView::GetPaperSize, CRichEditView::GetPageRect, CRichEditView::PrintPage, CRichEditView::WrapChanged

Index