CRichEditView::SetCharFormat

void SetCharFormat (CHARFORMAT cf );

Parametry

cf

Struktura CHARFORMAT zawierająca znak domyślne atrybuty formatowania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zestawu znaków formatowania atrybutów nowego tekstu w tym obiekcie CRichEditView . Tylko atrybuty określone przez członka dwMask cf są zmieniane przez tę funkcję.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETCHARFORMAT wiadomości i CHARFORMAT struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::GetCharFormatSelection, CRichEditView::SetParaFormat

Index