CRichEditView::QueryAcceptData

wirtualne HRESULT QueryAcceptData (LPDATAOBJECT lpdataobj, CLIPFORMAT FAR * lpcfFormat, DWORD dwReco, BOOL bReally, HGLOBAL hMetaFile );

Wartość zwracany

Wartość HRESULT sprawozdawczości powodzenia operacji.

Parametry

lpdataobj

Wskaźnik do IDataObject do kwerendy.

lpcfFormat

Wskaźnik do formatu możliwych do przyjęcia danych.

dwReco

Nie używany.

bReally

Wskazuje, jeśli operacja wklejania należy kontynuować, czy nie.

hMetaFile

Uchwyt na metapliki używanych do rysowania ikonę elementu.

Uwagi

Wywoływany przez ram aby wkleić obiekt do edycji wzbogaconej. Zastąpienie tej funkcji do obsługi różnych organizacji elementów modelu COM w klasie pochodnej dokumentu. To jest zaawansowanym wykonać.

Aby uzyskać więcej informacji na temat HRESULT i IDataObject, zobacz Struktury kody błędów COM i IDataObject, odpowiednio, w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index