CRichEditView::PrintPage

PrintPage długie (CDC * kontrolera pDC, długo nIndexStart, długo nIndexStop );

Wartość zwracany

Indeks ostatni znak, który mieści się na stronie plus jeden.

Parametry

pDC

Wskaźnik do kontekstu urządzenia do wyjścia strony.

nIndexStart

Indeksu pierwszego znaku do sformatowania.

nIndexStop

Indeksu ostatniego znaku do sformatowania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do formatowania zakres tekstu w formancie edycji wzbogaconej na urządzeniu wyjściowym, określony przez podstawowy kontroler domeny. Układ każdej strony jest kontrolowana przez GetPageRect i GetPrintRect. Zazwyczaj tego wywołania następuje wywołanie CRichEditCtrl::DisplayBand , który generuje dane wyjściowe.

Należy zauważyć, że marginesy są względne na stronę fizyczną, nie logicznej strony. W związku z tym marginesy zerowe często przycina tekstu, ponieważ wiele drukarek ma obszary nie do drukowania na stronie. Aby uniknąć przycinania tekstu, należy wywołać setMargins() i Ustawianie rozsądnych marginesów przed drukowaniem.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::PrintInsideRect, CRichEditView::GetPageRect, CRichEditView::GetPrintRect, CRichEditView::SetMargins

Index