CRichEditView::PrintInsideRect

PrintInsideRect długie (CDC * kontroler&a pDCRECTamp;rectLayoutdługimnIndexStartdługimnIndexStopBOOLbOutput );

Wartość zwracany

Indeks ostatni znak, który mieści się w obszarze Wyjście plus jeden.

Parametry

pDC

Wskaźnik do kontekstu urządzenia w obszarze Wyjście.

rectLayout

RECT lub CRect , który definiuje obszar produkcji.

nIndexStart

Indeksu pierwszego znaku do sformatowania.

nIndexStop

Indeksu ostatniego znaku do sformatowania.

bOutput

Wskazuje, jeśli tekst powinien być odwzorowywany. Jeśli Fałsz, tekst jest po prostu mierzona.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do formatowania zakres tekstu w formancie edycji wzbogaconej do mieści się w rectLayout urządzenia określony przez podstawowy kontroler domeny. Zazwyczaj tego wywołania następuje wywołanie CRichEditCtrl::DisplayBand , który generuje dane wyjściowe.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

CRichEditCtrl::FormatRange, CRichEditView::PrintPage, CRichEditCtrl::DisplayBand

Index