CRichEditView::OnUpdateParaAlign

void OnParaAlign (CCmdUI * pCmdUI, program WORD wAlign );

Parametry

pCmdUI

Wskaźnik do obiektu CCmdUI.

wAlign

Wyrównanie akapitu do sprawdzenia. Jedna z następujących wartości:

Uwagi

Ramach wywołuje funkcja ta służy do aktualizowania polecenia interfejsu użytkownika dla akapitu efekt poleceń.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::GetParaFormatSelection, CRichEditView::OnParaAlign, CRichEditView::SetParaFormat

Index