CRichEditView::OnUpdateCharEffect

void OnUpdateCharEffect (CCmdUI * pCmdUI, DWORD dwMask, DWORD dwEffect );

Parametry

pCmdUI

Wskaźnik do obiektu CCmdUI.

dwMask

Wskazuje znak formatowanie maski.

dwEffect

Wskazuje znak formatowanie efekt.

Uwagi

Ramach wymaga tej funkcji aktualizacji polecenia interfejsu użytkownika dla znaków efekt poleceń. Maska dwMask określa atrybuty do sprawdzenia formatowania znaków. Flagi dwEffect listę atrybutów do zestawu/Wyczyść formatowanie znaków.

Aby uzyskać więcej informacji na dwMask i dwEffect parametry i ich potencjalne wartości, zobacz odpowiednich członków danych CHARFORMAT w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index