CRichEditView::OnTextNotFound

wirtualnej OnTextNotFound void (LPCTSTR lpszFind );

Parametry

pszFind

Tekst, który nie został znaleziony.

Uwagi

Wywoływany w ramach zawsze, gdy wyszukiwanie zakończy się niepowodzeniem. Zastąpić tę funkcję do zmiany powiadomienia wyjście z MessageBeep.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz MessageBeep w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRichEditView::FindText, CRichEditView::FindTextSimple, CRichEditView::OnFind&Next

Index