CRichEditView::OnReplaceSel

wirtualnej OnReplaceSel void (LPCTSTR lpszFind, BOOL bDalej, BOOL bCase, BOOL apletu bPodgląd programu Word, LPCTSTR lpszReplace );

Parametry

lpszFind

Tekst, który zastępuje.

bDalej

Wskazuje kierunek wyszukiwania: TRUE jest wyłączony; Wartość FALSE, w górę.

bCase

Wskazuje, czy wyszukiwanie jest rozróżniana wielkość liter.

apletu bPodgląd programu Word

Wskazuje, jeśli wyszukiwanie musi zaznaczyć całe wyrazy lub nie.

lpszReplace

Tekst zastępczy.

Uwagi

O nazwie ramy podczas przetwarzania polecenia Zamień w oknie dialogowym Zamień. Wywołanie tej funkcji ma zastąpić jedno wystąpienie niektórych danego tekstu innym ciągiem. Zastąpić tę funkcję do zmiany wyszukiwania characterics dla tego widoku.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::OnReplaceAll

Index